AmazonSmile Program

Dear Charity Administrator,

This email is to notify you that Vietnamese Youth Movement (EIN: 45-2596320) has been issued a $27.31 donation from the AmazonSmile Foundation as a result of AmazonSmile program activity between January 1 and March 31, 2018. The donation was deposited to your organization’s bank account around May 15, 2018. It may take several days for the donation to appear in the account.

You can increase your organization’s donations by spreading the word about AmazonSmile. Father’s Day is June 17 and it’s a great opportunity to remind your supporters to shop for Dad at smile.amazon.com and Amazon will donate to Vietnamese Youth Movement. Use the below image and message in social media, email, and on your website.

Your shopping matters. Shop for Father’s Day at http://smile.amazon.com/ch/45-2596320 and Amazon donates to Vietnamese Youth Movement.

Thư mời Lễ Bổn Mạng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thư Mời Lễ Bổn Mạng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam THƯ MỜI Kính thưa Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh và quý Trưởng thân mến, Trước hết, Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng con/em xin gởi lời chào bình an đến với quý vị. …

Thông báo 8/26/2017

Mến chào quý anh chị phụ huynh, Đoàn xin có một số thông báo sau: 1. Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ bắt đầu sinh hoạt năm mới 2017-2018 vào ngày mai thứ 7, August 26th vào lúc 5pm tại Trung Tâm Mục Vụ. 2. Sau Thánh Lễ 7pm ngày mai, August …

Thư Thông Báo / Đơn Ghi Danh Sa Mạc Tông Đồ Đội Trưởng

Thư Thông Báo / Đơn Ghi Danh Sa Mạc Tông Đồ Đội Trưởng Kính thưa quý phụ huynh, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin được thông báo Sa Mạc Huấn Luyện dành riêng cho các em Tông Đồ Đội Trưởng. Tên Sa Mạc: Sa Mạc Giô-suê VI Thời gian: …