TNTT: Các Thông Báo Trong Tháng 11 & 12

Mến chào quý anh chị phụ huynh,

Đoàn TNTT xin thông báo, đoàn sẽ nghĩ đông từ ngày 11/25 cho đến ngày 12/30. Đoàn sẽ sinh hoạt trở lại vào ngày thứ Bảy 1/6.

Trong thời gian nghĩ đông, đoàn TNTT sẽ có nhóm tập hoạt cảnh Giáng Sinh, nếu phụ huynh muốn ghi danh cho con em mình, xin liên lạc tr. Trân tại tranram@yahoo.com.

Sau đây là chương trình tập của nhóm hoạt cảnh Giáng Sinh:

Các em sẽ bắt đầu tập hoạt cảnh vào các tuần thứ 7 sau:

  • 12/2 @ 5pm-7pm – TTMV
  • 12/9 @ 5pm-7pm – TTMV
  • 12/16 @5pm-7pm -TTMV & Rehearsal in church @ 8:15pm-9:15pm
  • 12/23  @5pm-7pm – TTMV &  Final rehearsal @ 8:15pm-9:15pm @ church
  • 12/24 – Hoạt cảnh Giáng Sinh @3pm. Dress up @1pm

 

Nếu có thêm ngày tập, huynh trưởng sẽ email thông báo cho các anh chị biết sau.

Mến chúc quý anh chị cùng gia đình một ngày thật bình an.

Kính thư,

Đoàn TNTT-TĐV

Thư mời Lễ Bổn Mạng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thư Mời Lễ Bổn Mạng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam THƯ MỜI Kính thưa Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh và quý Trưởng thân mến, Trước hết, Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng con/em xin gởi lời chào bình an đến với quý vị. …

Thông báo 8/26/2017

Mến chào quý anh chị phụ huynh, Đoàn xin có một số thông báo sau: 1. Đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ bắt đầu sinh hoạt năm mới 2017-2018 vào ngày mai thứ 7, August 26th vào lúc 5pm tại Trung Tâm Mục Vụ. 2. Sau Thánh Lễ 7pm ngày mai, August …

Thư Thông Báo / Đơn Ghi Danh Sa Mạc Tông Đồ Đội Trưởng

Thư Thông Báo / Đơn Ghi Danh Sa Mạc Tông Đồ Đội Trưởng Kính thưa quý phụ huynh, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin được thông báo Sa Mạc Huấn Luyện dành riêng cho các em Tông Đồ Đội Trưởng. Tên Sa Mạc: Sa Mạc Giô-suê VI Thời gian: …