[Thông Báo] Raging Waters – Ngành Thiếu, Nghĩa & Hiệp

Kính gởi Phụ Huynh Ngành Thiếu, Nghĩa & Hiệp,

Nhờ ơn trên, Tr. Nam Trân đã kiếm được người bảo trở cho Raging Waters Field Trip này. Nên các em sẽ được đi Raging Waters miễn phí (FREE). Chúng em sẽ nhận 50 người tổng cộng (các em và Huynh Trưởng đi giúp). Em sẽ ưu tiên những ai ghi danh trước (First Come First Serve). Nếu các em muốn đi, xin quý phụ huynh đóng $10 deposit cho các em để giữ chỗ. Số tiền này sẽ được hoàn trả tiền lại trong ngày đi Raging Water. Nếu không đi sẽ mất tiền deposit này.

Những em nào đóng tiền rồi đã có chỗ và không cần đăng ký lại.

Có thay đổi là Ngành Thiếu sẽ không có làm T- Shirt. Xin quý vị cho các em mặc TDV Work Uniform. Em có kèm đơn nghi danh. Xin chú ý hạn chót nghi danh là thứ Bảy ngày 13 tháng 5 này.

Xin bình an của Thiên Chúa đổ tràn trên gia đình quý vị.

Ngành Trưởng Ngành Thiếu

Tr. Tram Le

Thư Thông Báo/Đơn Ghi Danh Ngành Ấu Christmas in the Park

Thư Thông Báo/Đơn Ghi Danh Ngành Ấu Christmas in the Park Kính chào quý phụ huynh, Để chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh năm nay thật vui và đầy ý nghĩa. Huynh trưởng ngành Ấu sẽ tổ chức 1 ngày Christmas in the Park ở Downtown San Jose cho các em thuộc cấp Ấu Non, …

Schedule các khóa huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng

Mến chào quý anh chị phụ huynh, Em xin gửi đến quý anh chị schedule khóa huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng 2016-2017. Sunday 9/18/2016 – Time: 10am – 12pm @ Trung Tâm Mục Vụ Sunday 10/16/2016 – Time: 10am – 12pm @ Trung Tâm Mục Vụ Sunday 11/20/2016 – Time: 10am – 12pm @ …

August 27th, 2016 – Họp Phụ Huynh & 1st day of sinh hoạt 2016-2017

1st day of sinh hoạt 2016-2017. Welcome new đoàn sinh & welcome back our return đoàn sinh!!! 🙂 ——————————- Đoàn TNTT sẽ có buổi họp phụ huynh sau thánh lễ 7pm tại nhà thờ. Những phụ huynh nào vắng mặt trong buổi họp này, đoàn xin không nhận các em. Nếu có câu hỏi hay thắc …