Các thông báo trong tháng 8

Mến chào quý anh chị phụ huynh,

Đoàn TNTT-TĐV xin có một số thông báo cho tháng 8:

1. Vì có một số gia đình đi vacation vào tháng 7, đoàn quyết định sẽ dời ngày hạn chót nộp đơn ghi danh cho các em đoàn sinh cũ vào ngày mai, thứ Bảy August 4th. Xin quý anh chị đến bàn TNTT sau thánh lễ 7pm để nhận và nộp đơn ghi danh. Đơn ghi danh cho đoàn sinh cũ nếu nộp sau ngày August 4th, sẽ phải trả thêm $10 late fee.

2. Đoàn TNTT-TĐV sẽ trở lại sinh hoạt vào ngày thứ Bảy, August 25th lúc 5pm tại Trung Tâm Mục Vụ. Xin quý anh chị chở các em đến đúng giờ và nhắc các em mặc đồng phục TNTT đầy đủ.

3. Cũng như mọi năm, xin quý anh chị ở lại tham dự buổi họp phụ huynh (parents-huynh trưởng meeting) sau thánh lễ 7pm vào ngày August 25th. Buổi họp này sẽ giúp các anh chị gặp mặt huynh trưởng trong cấp của con em mình, biết thêm về những sinh hoạt mà các em sẽ có trong năm và give out câu hỏi/concerns cho các huynh trưởng trong ngành.

Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, xin các anh chị liên lạc trực tiếp với tr. Anh Dương tại anhduong09@gmail.com hoặc tr. Trân tại tranram@yahoo.com

Mến chúc quý anh chị và gia đình một mùa hè thật vui và bình an.

Kính thư,

Đoàn TNTT-TĐV

AmazonSmile Program

Dear Charity Administrator, This email is to notify you that Vietnamese Youth Movement (EIN: 45-2596320) has been issued a $27.31 donation from the AmazonSmile Foundation as a result of AmazonSmile program activity between January 1 and March 31, 2018. The donation was deposited to your organization’s bank account around May 15, 2018. It may take …