[Thông báo] HT and HSVD registration

Hello các trưởng & các HSVĐ,
It’s this time of the year again. Please register for sinh hoạt year 2017-2018. Deadline for register will be next Saturday (July 22nd) Please do it before deadline so Ban Chấp Hành can put you in your 1st priority ngành. First come first serve.
After you’re done with registration, please don’t forget to take Shield the vulnerable class and please email Tr. Tran your copy of the certificate.
Also, there are some of HTs & HSVĐ who still have pending/not clear/rejected status on fingerprint. Please take care of it.   Link to registration here.

 

[Thông Báo] Raging Waters – Ngành Thiếu, Nghĩa & Hiệp

Kính gởi Phụ Huynh Ngành Thiếu, Nghĩa & Hiệp, Nhờ ơn trên, Tr. Nam Trân đã kiếm được người bảo trở cho Raging Waters Field Trip này. Nên các em sẽ được đi Raging Waters miễn phí (FREE). Chúng em sẽ nhận 50 người tổng cộng (các em và Huynh Trưởng đi giúp). Em sẽ …

Thư Thông Báo/Đơn Ghi Danh Ngành Ấu Christmas in the Park

Thư Thông Báo/Đơn Ghi Danh Ngành Ấu Christmas in the Park Kính chào quý phụ huynh, Để chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh năm nay thật vui và đầy ý nghĩa. Huynh trưởng ngành Ấu sẽ tổ chức 1 ngày Christmas in the Park ở Downtown San Jose cho các em thuộc cấp Ấu Non, …

Schedule các khóa huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng

Mến chào quý anh chị phụ huynh, Em xin gửi đến quý anh chị schedule khóa huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng 2016-2017. Sunday 9/18/2016 – Time: 10am – 12pm @ Trung Tâm Mục Vụ Sunday 10/16/2016 – Time: 10am – 12pm @ Trung Tâm Mục Vụ Sunday 11/20/2016 – Time: 10am – 12pm @ …