Thông báo ghi danh đoàn sinh 2017-2018

Mến chào quý anh chị phụ huynh,
Bắt đầu từ ngày mai và các thứ Bảy tuần tới. Đoàn sẽ bắt đầu phát và nhận đơn ghi danh đoàn sinh cho năm sinh hoạt 2017-2018. Xin các anh chị gặp huynh trưởng cuối nhà thờ sau thánh lễ 7pm vào các thứ Bảy để lấy và nộp đơn ghi danh.
  • Đoàn sinh cũ: Đơn đã được điền sẵn và được xếp chung cùng một gia đình. Khi đến lấy đơn ghi danh, xin các anh chị đến bàn của con em nhỏ nhất trong gia đình. Ví dụ, nhà có 3 em sinh hoạt TN năm ngoái, năm 2017-2018, các em sẽ học lớp 2, 5, & 8 (trường bên ngoài), khi lấy đơn, xin anh chị đến bàn có đơn của em học lớp 2 để lấy hết 3 đơn của 3 em trong gia đình.
  • Đoàn sinh mới: Phụ huynh có thể lấy đơn ghi danh mới sau thánh lễ hoặc có thể ghi danh online tại website đoàn: http://tudaoviet.org/forms/
Hạn chót nộp đơn ghi danh sẽ vào ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 8. Nếu nộp sau ngày này, anh chị sẽ phải đóng thêm $10 late fee.
Có một số thay đổi về tiền lệ phí cho năm sinh hoạt tới. Xin các anh chị đọc kỹ. Vì tiền niên liễm của Trung Ương và Miền lên $15 cho nên năm tới 2017-2018, đoàn sẽ phải tăng tiền lệ phí lên thêm $10 (từ $75 lên $85) để cover $15 và gửi về cho Trung Ương và Miền. $15 này, đoàn không có giữ lại. Also, $10 đóng cho giáo xứ St. Elizabeth, đoàn cũng không giữ lại. Đoàn chỉ lấy $65 để dùng trong sách học, props, snack food & drink cho các em.
  1. Tiền niên liễm là $85 bao gồm:

a.       $15 tiền đóng về Trung Ương, Miền.

b.      $10 đóng cho giáo xứ St. Elizabeth (maintenance, bảo trì cơ sở giáo xứ)

c.       $60 sách học, dụng cụ, snack food & drink.
Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, xin các anh chị liên lạc trực tiếp với tr. Trân tại tranram@yahoo.com.
Mến chúc các anh chị và gia đình một ngày thật bình an.
Đoàn TNTT-TĐV