Thư Thông Báo / Đơn Ghi Danh Sa Mạc Tông Đồ Đội Trưởng

Thư Thông Báo / Đơn Ghi Danh Sa Mạc Tông Đồ Đội Trưởng

Kính thưa quý phụ huynh,

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin được thông báo Sa Mạc Huấn Luyện dành riêng cho các em Tông Đồ Đội Trưởng.

 • Tên Sa Mạc: Sa Mạc Giô-suê VI
 • Thời gian: 5pm September 29, 2017 cho tới 1pm Sunday October 1, 2017
 • Địa điểm: Camp St. Francis
  2320 Sumner Avenue, Aptos, CA 95003/ phone (520)222-6773
 • Lệ phí (non-refundable):
  • 3 ngày huấn luyện: $55/người
  • Late Fee: $10/em nếu nộp đơn sau ngày September 16th , 2017
 • Hn chót nộp đơn: Saturday 09/16/2017
 • Liên lạc: Tr. Trang Bùi (Ban Ghi Danh) hoặc Tr. Ann Bùi (Ban Tổ Chức)

Để được tham gia Sa Mạc Giô-suê VI, các sa mạc sinh phải:

 1. Hiện đang là đoàn sinh của đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong các ngành Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ, và Hiệp Sĩ.
 2. Các sa mạc sinh đã hoàn tất các thủ tục ghi danh đăng ký sinh hoạt niên học năm 2017-2018 với đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
 3. Phải có lòng thiết tha yêu mến Thánh Thể, sống kết hiệp với Chúa Giêsu qua việc Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, và Làm Tông Đồ.
 4. Có lòng mong muốn giúp đỡ các anh chị Huynh Trưởng trong việc hướng dẫn và thăng tiến đoàn.
 5. Phải tham gia ngày huấn luyện để chuẩn bị cho sa mạc.

Rất mong quý phụ huynh nhận thấy tầm quan trọng của việc đào tạo và huấn luyện những hạt giống cho Phong Trào TNTT nơi các em. Để qua đó, xin quý phụ huynh khuyến khích các em tham gia sa mạc này.

Click here to Download Đơn Ghi Danh Sa Mạc Tông Đồ Đội Trưởng.

Kính thư,

Maria Bùi Kim Ann
Đoàn Trưởng