TNTT: Các Thông Báo Trong Tháng 11 & 12

Mến chào quý anh chị phụ huynh,

Đoàn TNTT xin thông báo, đoàn sẽ nghỉ đông từ ngày 11/25 cho đến ngày 12/30. Đoàn sẽ sinh hoạt trở lại vào ngày thứ Bảy 1/6.

Trong thời gian nghỉ đông, đoàn TNTT sẽ có nhóm tập hoạt cảnh Giáng Sinh, nếu phụ huynh muốn ghi danh cho con em mình, xin liên lạc tr. Trân tại tranram@yahoo.com.

Sau đây là chương trình tập của nhóm hoạt cảnh Giáng Sinh:

Các em sẽ bắt đầu tập hoạt cảnh vào các tuần thứ 7 sau:

  • 12/2 @ 5pm-7pm – TTMV
  • 12/9 @ 5pm-7pm – TTMV
  • 12/16 @5pm-7pm -TTMV & Rehearsal in church @ 8:15pm-9:15pm
  • 12/23  @5pm-7pm – TTMV &  Final rehearsal @ 8:15pm-9:15pm @ church
  • 12/24 – Hoạt cảnh Giáng Sinh @3pm. Dress up @1pm

 

Nếu có thêm ngày tập, huynh trưởng sẽ email thông báo cho các anh chị biết sau.

Mến chúc quý anh chị cùng gia đình một ngày thật bình an.

Kính thư,

Đoàn TNTT-TĐV